Dołącz do nas na Facebook'u

Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług wspierających działanie firm,
na każdym etapie ich rozwoju w następujących dziedzinach:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • wypełnianie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz składania ich do odpowiednich urzędów,
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • inne usługi wg potrzeb i życzeń Klienta.